A gimnázium rövid története

1772-ben gróf Festetics Pál 3 osztályos gimnáziumot alapított Keszthelyen. A gimnázium tanárai az 1386 óta a városban élő ferences rendi szerzetesek, papok közül kerültek ki. A gimnáziumot többször is meg akarták szüntetni, fennmaradásáért meg kellett küzdeni. 1788-ban és 1794-ben, Somogyba (Kaposvár, Nagyatád) kívánták áthelyezni, de a város vezetői ezt megakadályozták. 1789-ben a gimnázium öt évfolyamra 1806-ban hat évfolyamra bővült. 1808-tól az intézmény a csornai premontrei kanonok vezetése alá került. 1830-ban a gimnáziumot Zalaegerszegre kívánták áthelyezni, de a rend és a város vezetői ezt ismét megakadályozták. 1850-ben a gimnáziumot 4 osztályos reálgimnáziummá szervezték át. 1887-ben a premonteri rend akarja megszüntetni az iskolát az épülő szombathelyi gimnázium miatt, de a város vezetői ezt is megakadályozták. 1890-tõl a gimnáziumot 8 osztályos főgimnáziummá szervezték át azzal a feltétellel, hogy a város az oktatáshoz megfelelő épületről gondoskodik. 1892. augusztus 23.-án avatta a város a Schadl János tevei alapján megépített új épületet.

Az oktatás ma is ebben az impozáns épületben folyik 12 osztálycsoporttal. Most ide jár a 10. - 11. - 12. évfolyam 4 osztálycsoportja ( A-B-C-D osztályok). A 9. osztályok (négy osztálycsoport) a gimnázium Deák Ferenc utcai épületébe jár. A 9.-es osztályok csak testnevelés és informatika tantárgyakra  járnak át a gimnázium fő épületébe.

 Így az oktatás szűkös körülmények között folyik. Nagy szükség lenne az épület meglévő tervei szerinti bővítésre. 1924-35-ig a gimnázium reálgimnáziumként működött. 1934-tõl fokozatosan újból gimnáziummá alakul át az intézmény. 1946-tól lányok is járhattak az iskolába. 1948-ban bevezették a 8 általános és 4 középiskolai osztályra alapuló iskolai rendszert. Ebben az időszakban évfolyamonként két osztály indult, egy humán, melyben latint tanultak, s egy reál, melyben ábrázoló geometriát. 1960-tól 45 percesek lettek az órák, s 10 percesek a szünetek. 1980-ban évfolyamonként két osztály volt, az A matematika-orosz tagozatos, s a B normál tantervű.

Jelenleg 4 évfolyamon folyik az oktatás. A tagozatok: humán jellegű, reál jellegű, emelt szintű matematikai, emelt szintű biológiai, emelt szintű angol, emelt szintű német. Ezenkívül esti oktatás is folyik 4 évfolyamon. Így az oktatás 20 osztálycsoportban folyik.

1999 -ben a város képviselőtestülete többségi szavazás után úgy döntött, hogy a város leadja középiskoláit a megyei önkormányzat kezelésébe. Erre a sorsra jutott a Vajda János Gimnázium is.

 

 

A gimnáziumban látható Szent Imre üvegablak és annak részlete

 

 

                                        

         az alapító                                                      a névadó

A GIMNÁZIUM IGAZGATÓI

FERENCES RENDIEK  (1772-1808)

Szent Ferencrendiek: Pajerics Vencel (1772-1773), Zsemberi Lõrinc (1773-1777), Bécsi Arnold (1777-1781), Zsemberi Lőrinc (1781-1784), Cseh Lázár (1784-1785), Marton Lipót (1785-1787). Raab Angyal (1787-1792)  Kegyesrendi:  Kelle Lipót (1792-1793)  Világi: Für Márton (1793-1808)  

PREMONTREI RENDIEK  (1808-1948) 

Gyöngyösi Pál (1808-1812), Hármb Gábor  (1812-1813), Schindler Bernát (1813-1814), Lencs Ambró (1814-1816), Petróczi Béla (1816-1821), Söjtöri József (1821-1843), Szenczy Imre (1843-1846), Ihász Gilbert (1846-1853), Szita Sándor (1853-1858), Pintér Endre (1858-1874), Sailer Ármin (1874-1878 dec. 30),  Dr. Lipp Vilmos (1878-1886), Farkas Miklós (1886-1890 ápr.21), Dr. Burányi Gergely (1890-1906), Berkes Ottó (1906-1936), Dr. Szerecz Imre (1936-1941), Dr Szalay Albin (1941-1948)

 ÁLLAMI GIMNÁZIUM (1948- )

Gõgös Ferenc (1948-1950), Dr. Szőkefalvy Nagy Zoltán (1950-1952), Firbás Nándor (1952-1957), Dugonics József (1957-1979), Kiss Jenõ (1979-1990),   Batha Kálmán (1990- 2004), Farkas László ( 2004-2005), Dr. Varga Zoltán (2005-2007), Kiss Ibolya (2007-2008), Szörényi Zoltán (2008-