Vajda János Gimnázium

OM azonosító:               037634

Címe:                               8360 Keszthely, Fő tér 9.

Igazgató:                        Szörényi Zoltán

Beiskolázási felelős:    Szörényi Zoltán ig., Kiss Ibolya igh.

Telefon/fax:                   83/511-314 / 83/312-439

Honlap:                           www.vajda-khely.sulinet.hu

E-mail:                            igazgato@vajdajg.t-online.hu

 

Gimnáziumi osztályok

Belső kód

Osztály megnevezése

Választható nyelv

Egyéb információ

(pl. tagozat, emelt szintű oktatás, orientáció…)

Felvehető létszám

01

Emelt szintű matematika fél osztály

1. angol v. német haladó,

2. angol*, német*, olasz* v. francia* kezdő

emelt óraszám matematikából

15

02

Emelt szintű biológia fél osztály

emelt óraszám kémiából és biológiából

15

03

Emelt szintű nyelvi fél osztály – angol

1. angol haladó,

2. német*, olasz* v. francia* kezdő

emelt szintű oktatás mindkét nyelvből

15

04

Emelt szintű nyelvi fél osztály – német

1. német haladó,

2. angol*, olasz* v. francia* kezdő

emelt szintű oktatás mindkét nyelvből

15

05

Humán jellegű osztály

 

1. angol v. német haladó,

2. angol*, német*, olasz* v. francia* kezdő

emelt óraszám magyar nyelv és irodalomból, történelemből

30

06

Reál jellegű osztály

emelt óraszám matematikából, fizikából, informatikából

30

 

A gimnáziumban kettő idegen nyelv tanulása kötelező. Első idegen nyelv: haladó (az általános iskolában már tanult nyelv). Második idegen nyelv: kezdő.

* A második  idegen nyelvi csoportok csak megfelelő számú jelentkezés esetén indulnak.

 

Kollégiumi elhelyezés biztosított:     igen

 

Nyílt nap – felvételi tájékoztató:

 

Helye:               Szülőknek:            Mozgás Háza, Keszthely Erzséber királyné útja 2.

                          Diákoknak:            Vajda János Gimnázium, Keszthely Fő tér 9.

Ideje: 2010. november 26. 15.00-17.00

 

További információk:

Az emelt szintű osztályokban a matematika, biológia vagy idegen nyelvek emelt szintű tanulása mellett a tanulóknak lehetőségük van a 11. évfolyamtól még kettő, a humán és reál jellegű osztályokban három választott tantárgy magasabb óraszámban való tanulására. Ez biztosítékot nyújt az emelt szintű érettségire való felkészülésre bármely tantárgyból.

Az emelt szintű matematikai csoportba azoknak a jó képességű, a matematikát intenzív módon tanulni és elsajátítani akaró – matematikából jeles – tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik műszaki, közgazdasági egyetemen, főiskolán, illetve matematikával, informatikával, kapcsolatos felsőfokú intézményben akarnak továbbtanulni érettségi után.

Az emelt szintű biológiai csoportba azoknak a biológiából jeles, jó képességű tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik érettségi után orvosi, állatorvosi, agrártudományi, erdészeti, kertészeti egyetemre, egészségügyi főiskolára, biológiatanári vagy biológus szakra, illetve testnevelési egyetemre jelentkeznek.

Az emelt szintű nyelvi osztályba elsősorban a jó nyelvérzékkel rendelkező olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik nyelvtanárok akarnak lenni, vagy olyan pályára készülnek, ahol magas szintű nyelvtudás szükséges.

A humán jellegű osztályba azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a nyelvek és a művészeti tárgyak iránt érdeklődnek, és érettségi után humán pályákon szándékoznak továbbtanulni.

A reál jellegű osztályba azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik elsősorban a matematika, fizika és informatika tantárgyak iránt érdeklődnek, és akik érettségi után reál pályákon szándékoznak továbbtanulni.

A jelentkezési lapok beérkezésének határideje:  2010. december 10 (péntek).

 

A felvételi vizsgára jelentkezés módja:

 

Az egységes követelmények szerint szervezett felvételi vizsgára a tanulóknak közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe kell jelentkezniük az általános iskolákban beszerezhető, vagy a gimnázium honlapjáról letölthető jelentkezési lapon 2010. december 10-ig.

Az 1993. évi LXXIX. törvény (Kt) 30. § (9) bekezdése alapján a részképességi zavarokban szenvedő diákoknak esélyegyenlőséget biztosítunk a felvételi eljárás során.

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében (a vizsgaszervezés érdekében) szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet iskolánk igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet az írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz.

 

Részletes tájékoztató a felvételi eljárás rendjéről a gimnázium honlapján található.

 

A felvétel feltételei:

A felvétel minden osztályba az elért pontszám alapján történik. (lsd. 1.számú melléklet)

 

Emelt szintű matematika fél osztály (01)

hozott pontok: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi érdemjegyeinek (történelem, matematika, idegen nyelv, fizika, kémia) összege

max.: 50 pont

az OM által összeállított matematika feladatlap

max.: 50 pont

az OM által összeállított magyar nyelv feladatlap

max.: 20 pont

összesen max.

120 pont

 

Emelt szintű biológia fél osztály (02)

 

hozott pontok: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi érdemjegyeinek (biológia, kémia kétszeres súlyozással, valamint a fizika tantárgy egyszeres súlyozással) összege

max.: 50 pont

az OM által összeállított matematika feladatlap

max.: 50 pont

az OM által összeállított magyar nyelv feladatlap

max.: 50 pont

szóbeli vizsga biológiából

max.: 50 pont

összesen max.

200 pont

 

Emelt szintű nyelvi fél osztály – angol (03)

 

hozott pontok: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi érdemjegyeinek (magyar nyelv, magyar irodalom, választott idegen nyelv, történelem, matematika) összege

max.: 50 pont

az OM által összeállított matematika feladatlap

max.: 25 pont

az OM által összeállított magyar nyelv feladatlap

max.: 75 pont

szóbeli vizsga angol nyelvből

max.: 50 pont

összesen max.

200 pont

 

Emelt szintű nyelvi fél osztály – német (04)

 

hozott pontok: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi érdemjegyeinek (magyar nyelv, magyar irodalom, választott idegen nyelv, történelem, matematika) összege

max.: 50 pont

az OM által összeállított matematika feladatlap

max.: 25 pont

az OM által összeállított magyar nyelv feladatlap

max.: 75 pont

szóbeli vizsga német nyelvből

max.: 50 pont

összesen max.

200 pont

Humán jellegű osztály (05)

 

hozott pontok: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi érdemjegyeinek (történelem tantárgy háromszoros súlyozással; választott idegen nyelv egyszeres súlyozással; magyar nyelv és magyar irodalom tantárgyak átlaga felfelé kerekítve egyszeres súlyozással) összege

max.: 50 pont

az OM által összeállított matematika feladatlap

max.: 20 pont

az OM által összeállított magyar nyelv feladatlap

max.: 50 pont

összesen max.

120 pont

 

Reál jellegű osztály (06)

 

hozott pontok: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi érdemjegyeinek (történelem, matematika, idegen nyelv, fizika, kémia) összege

max.: 50 pont

az OM által összeállított matematika feladatlap

max.: 50 pont

az OM által összeállított magyar nyelv feladatlap

max.: 20 pont

összesen max.

120 pont

 

 

A felvételi vizsga követelményei:

 

Írásbeli: Minden osztálynál országos központi feladatlapok megírása

 

Helye: Vajda János Gimnázium, Keszthely Fő tér 9., vagy bármely más országos központi írásbeli vizsgát szervező középiskola

 

Ideje:    2011. január 22. 1000: egységes írásbeli felvételi vizsga központi magyar nyelv és matematika feladatlapok megíratásával.

              2011. január 27. 1400: pótló egységes írásbeli felvételi azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

 

A központi kompetencia-alapú írásbeli vizsga két részből áll: 45 perces feladatsor magyar nyelvből és 45 perces feladatsor matematikából.

·    Az OM által összeállított központi matematika feladatlap a tanuló általános iskolai matematikai ismereteire támaszkodva, a logikai készségeket és a kreativitást méri fel egyszerű példákkal.

·    Az OM által összeállított központi magyar nyelv feladatlap a szövegértést, az értelmezőképességet, a fogalmazási készséget méri, az elvárható anyanyelvi ismeretek alkalmazását kéri.

 

Az írásbeli felvételi vizsgák eredményeit a gimnázium honlapján és a belső ajtóra kifüggesztve a tanuló OM azonosítójával tesszük közzé.

 

Szóbeli:

 

Szóbeli meghallgatás – angol/német nyelvből

 

Helye:  Vajda János Gimnázium, Keszthely Fő tér 9.

Ideje:    2011. február 22. 1430 és február 23. 1430

 

Az angol/német szóbeli meghallgatás célja a vizsgázó idegen nyelvi kompetenciájának felmérése. A vizsgán az instrukciók angol/német nyelven hangzanak el, a feladatok megoldása és a szükséges kommunikáció szintén a célnyelven történik.

A felvételi beszélgetésen a tanulók tétellapot húznak, amelyen az általános társalgási témakörökhöz kapcsolódó képeket találnak. 5 perc felkészülési idő és rövid bemelegítő beszélgetés után a képekhez kapcsolódóan először önállóan fejtik ki gondolataikat az adott témáról, majd rövid beszélgetést folytatnak a szaktanárral.

 

 

 

Szóbeli meghallgatás biológiából

 

Helye:  Vajda János Gimnázium, Keszthely Fő tér 9.

Ideje:    2011. február 21. 1430 és február 22. 1430

 

A biológia szóbeli vizsga célja a tanuló szaktárgyi tudásának felmérése az alábbi témakörökből:

 

·    Tájak és életközösségek: a földi élővilág általános jellemzése; a forró-, mérsékelt-, hideg övezet élővilága; a hegyvidékek élővilága; a tengerek és tengerpartok élővilága.

·    Az élőlények rendszerezése: a vírusok, a sejtmagnélküliek és a sejtmagvas egysejtűek, a gombák, a növények, az állatok.

·    Az ember önfenntartó szervrendszerei és működésük, az emberi test szerveződése, az emberi bőr, a mozgás, a táplálkozás, a légzés, a keringés, a kiválasztás szervrendszere.

 

Formája:

A vizsgázó egy tételt húz, ennek kidolgozására minimum 10 perc felkészülési időt kap. A felelet időtartama 10 perc.

Minden tétel két feladatból áll.

·    Ábraelemzés – részek felépítése, felépítés–működés kapcsolata; táplálkozási kapcsolatok felismerése.

·    A felsorolt témakörök fogalmainak, összefüggéseinek értelmezése, szakszerű használata (rövid kérdések alapján, különös tekintettel az egészség- és környezetvédelemre).

 

A szóbeli vizsgák beosztása a gimnázium honlapján jelenik meg.

 

A felvételi rangsort a gimnázium honlapján és a belső ajtóra kifüggesztve a tanuló OM azonosítójával tesszük közzé.

 


 

1. számú melléklet

 

Rangsorolás elvei a felvételi eljárás során

 

 

I. Rangsor a pontszámok alapján:

 

Emelt szintű matematika fél osztály (01)

 

 1. Összes pontszám
 2. A matematika írásbeli pontszáma
 3. Hozott pontok

 

Emelt szintű biológia fél osztály (02)

 

 1. Összes pontszám
 2. A biológia szóbeli vizsga pontszáma
 3. Az írásbeli vizsga után kialakult összes pontszám (a hozott pontok és az írásbeli vizsga pontszáma összesen)

 

Emelt szintű nyelvi fél osztály – angol (03) – német (04)

 

 1. Összes pontszám
 2. A nyelvi (angol / német) szóbeli vizsga pontszáma
 3. Az írásbeli vizsga után kialakult összes pontszám (a hozott pontok és az írásbeli vizsga pontszáma összesen)

 

Humán jellegű osztály (5)

 

 1. Összes pontszám
 2. A magyar írásbeli pontszáma
 3. Hozott pontok

 

Reál jellegű osztály (06)

 

 1. Összes pontszám
 2. A matematika írásbeli pontszáma
 3. Hozott pontok

 

 

II. Pontazonosság esetén:

 

Amennyiben a felvételi eljárás során kialakult pontszámok, illetve a hozott és szerzett pontszámok alapján felállított rangsorolás után pontazonosság áll fenn, a 11/1994. (VI. 8.) OKM rendelet 8. sz. mellékletének 7.2. pontja alapján előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, ezt követően az a jelentkező, akinek a lakóhelye (ennek hiányában a tartózkodási helye) Keszthelyen van.